توجه:به دلیل مشکل بانک صادر کننده ویزا کارتهاو کارتهای پایه مجازی فعلا این نوع کارتها صادر نمیشوند و همچنین شارژ نمیشوند. از کارتهای مستر مانند گذشته میتوانید استفاده نمایید