تعداد مشتریان
15523
تعداد پرداختها
52811
مقدار ارز وارد شده
8506646 $
میانگین زمان پاسخگویی به درخواست ها
8 دقیقه


کارمزد پرداختهای ارزی:

در کنار امنیت و سرعت در انجام امور مربوط به پرداخت ها، موضوع کارمزد نیز برای متقاضیان از اهمیت قابل توجهی برخوردار می باشد. اخذ حداقل کارمزد (ضمن رعایت موارد امنیتی کار) از ویژگی های بارز دانش پژوهان جوان می باشد. بایستی توجه نمود که میزان کارمزد نسبت مستقیمی با امنیت پرداخت ها دارد، به طوری که حداقل کارمز بایستی طوری اخذ گردد که پس از پرداخت متقاضی با مشکلی از طرف بانک پذیرنده مواجه نگردد. لذا هنگام مقایسه کارمزد شرکت های مختلف بحث امنیت پرداخت و تبعات احتمالی پس از آن را هم در نظر بگیرید.که البته سعی شده است کمترین کارمزد را به نسبت سایر شرکتها دریافت گردد.

به اطلاع میرساند تمام فعالیهای پاوردیتا به جز سایر حواله ها تا زمان راه اندازی سایت جدید Firstpay موقتا غیر فعال میباشد.در صورت نیاز به پشتیبانی با ایمیل [email protected] در تماس باشید
Real Time Analytics