تعداد مشتریان
14322
تعداد پرداختها
51127
مقدار ارز وارد شده
8208024 $
میانگین زمان پاسخگویی به درخواست ها
8 دقیقه


ثبت نام آزمون iBT
ثبت نام آزمون iBT
ثبت نام آزمون iBT
ثبت سفارش

ثبت نام آزمون iBT

متن ثبت نام آزمون iBT


از 1 ام تا 13 فرودین تماس تلفنی نخواهیم داشت اما مانند گذشته سفارشات همه روزه انجام میشوند و پشتیبانی آنلاین نیز فعال میباشد