X
 • نقد کردن درآمدهای ارزی

   

  اگر در فعالیتهای کاری و پولی خود با شرکتها و سایتهای خارجی همکاری دارید و یا به عنوان فری لنسر کار میکنید مطمن نیاز دارید مبلغ ارزی و درآمد خود را دریافت نمایید در مرحله اول و سپس به ریال تبدیل نمایید.این پروسه با توجه به محدودیتهایی که برای کشور ما تقریبا در تمامی سایتها خارجی در نظر گرفته شده است بسیار سخت و تقریبا ناممکن شده است.
  اما ما میتوانیم تمامی این خدمات را برای شما فراهم نمایید و به راحتی بتوانید از خارج کشور کسب درآمد نمایید و یا اگر دریافتی ارزی از خارج کشورد دارید برای نقد کردن از خدمات ما استفاده نمایید.
  در زیر لیست سایتهای معروف و معتبری که شما میتوانید کسب درآمد نمایید آمده است.با مراجعه به هر سایت میتوانید با آن سایت و نحوه کسب درآمد در آن آشنا شوید و درصورتی که نیاز به دریافت مبلغ و تبدیل به ریال را داشتید میتوانید از خدمات شرکت دانش پژوهان جوان (پاوردیتا) استفاده نمایید.
  تست عنوان تست عنوان
  بیشتر …

  تست عنوان تست عنوان
  بیشتر …

  تست عنوان تست عنوان
  بیشتر …

  تست عنوان تست عنوان
  بیشتر …

  تست عنوان تست عنوان
  بیشتر …